Darrera modificació: septembre 2023

Aquesta política de privadesa s’aplica a la web https://backfit.es/ (d’ara endavant la Web).

Per favor, llegeixi-la detingudament. En ella trobarà informació important sobre el tractament de les seves dades personals i els drets que li reconeix la normativa vigent en la matèria. 

Ens reservem el dret d’actualitzar la nostra política de privadesa a qualsevol moment amb motiu de decisions empresarials, així com per complir amb eventuals canvis legislatius o jurisprudencials. Si té dubtes o necessita qualsevol aclariment respecte a la nostra Política de privadesa o als seus drets, pot contactar amb nosaltres a través dels canals que s’indiquen més a baix.

Vostè manifesta que les dades que ens faciliti, ara o en el futur, són correctes i veraços i es compromet a comunicar-nos qualsevol modificació dels mateixos. En cas de proporcionar dades de caràcter personal de tercers, es compromet a obtenir el consentiment previ dels afectats i a informar-los sobre el contingut d’aquesta política.

De manera general, els camps dels nostres formularis que són assenyalats com a obligatoris, deuran necessàriament ser emplenats per poder tramitar les seves sol·licituds.

  1. Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

Excepte indicació específica en sentit contrari, el responsable del tractament de les dades recollides en aquesta Web és Jaume Crespí Palmer (BACKFIT®), amb domicili al carrer Beatriu de Pinós, 36, 1er 1a, 07005, Palma (Illes Balears), i correu electrònic info@backfit.es.

  • Per a què tractarem les seves dades i sota quina base jurídica?

Gestió de la relació amb els usuaris: Tractem les dades que els nostres clients i usuaris               proporcionin en les seves consultes per a atendre les seves sol·licituds.

Aquests tractaments són necessaris per a l’aplicació de mesures precontractuals a pròpia petició dels interessats.

Administració i gestió de la seguretat de la web: Tractem dades de navegació (adreces IP o logs) per a administrar i gestionar la seguretat de la web. Aquest tractament es basa en el nostre interès legítim a garantir la seguretat de la web.

Aquest interès està expressament reconegut pel considerant 49 del RGPD. Per a la ponderació d’aquest interès respecte als seus drets i llibertats s’ha tingut en compte que aquest tractament correspon a pràctiques de seguretat generalitzes i no planteja amenaces significatives per als interessats.

  • A qui podem comunicar les seves dades?

Les seves dades només seran comunicats a tercers per obligació legal, amb el seu consentiment o quan la seva petició impliqui tal comunicació.

  • Quant temps conservarem les seves dades? 

De manera general conservem les seves dades durant la vigència de la relació que manté amb nosaltres com a usuari de la web i en tot cas durant els terminis previstos en les disposicions legals aplicables i durant el temps necessari per atendre a possibles responsabilitats nascudes del tractament. Cancel·larem les seves dades quan hagin deixat de ser necessaris o pertinents per a les finalitats per les quals van ser recaptats.

  • Quins són els seus drets?

Té dret a obtenir confirmació de si estem tractant o no les seves dades personals i, en tal cas, accedir les mateixes.  Pot igualment demanar que les seves dades siguin rectificades quan siguin inexactes o al fet que es completin les dades que siguin incomplets, així com sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per les quals van ser recollits.

En determinades circumstàncies, podrà sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades. En tal cas, només tractarem les dades afectades per a la formulació, l’exercici o la defensa de reclamacions o amb la intenció de la protecció dels drets d’altres persones. En determinades condicions i per motius relacionats amb la seva situació particular, podrà igualment oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest cas, deixarem de tractar les dades excepte per motius legítims imperiosos que prevalguin sobre els seus interessos o drets i llibertats, o per a la formulació, l’exercici o la defensa de reclamacions.

Així mateix i sota certes condicions, podrà sol·licitar la portabilitat de les seves dades perquè siguin transmeses a un altre responsable del tractament.

Pot revocar el consentiment que hagués prestat per determinades finalitats, sense que això afecti a la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

Té igualment el dret a presentar una reclamació davant una autoritat de protecció de dades.

Per exercir els seus drets haurà de remetre’ns una sol·licitud acompanyada d’una còpia del seu document nacional d’identitat, o un altre document vàlid que li identifiqui per correu postal o electrònic, al nostre Delegat de Protecció de Dades en les adreces indicades a l’apartat “Qui és el responsable del tractament de les seves dades?”.            

Podrà obtenir més informació sobre els seus drets i com exercir-los a la pàgina de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades en www.aepd.es.

Tenda
Català